Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Putokazi

Put kojim idemo je važan za naš život, ali svejedno, tako lako na njega zaboravimo. Pažnju nam začas odvuku stvari koje su naizgled važnije, zanimljivije, potrebnije. Zato su nam s vremena na vreme potrebni putokazi, da nas vrate na najvažniji i najzanimljiviji put oplemenjivanja uma, na put razvijanja potencijala koje svi imamo, a zovu se prijateljska ljubav, saosećanje, mudrost. Na put koji nas vodi ka sigurnom mestu izvan patnje, samo ako imamo dovoljno istrajnosti i pronicljivosti da njime dovoljno dugo idemo. Srećno ti bilo putovanje, dragi putniče!