Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Koristi od hodajuće meditacije

Monasi, postoji pet koristi od hodajuće meditacije. Kojih pet? Onaj ko je praktikuje sposoban je da putuje, sposoban je da ulaže napor, postaje zdrav, ono što je pojeo, popio, sažvakao i okusio biva na pravi način svareno, koncentracija razvijena kroz hodajuću meditaciju dugo traje.

Buda
Ćankama sutta — Hodajuća meditacija (AN 5:29)

Sorry, comments are closed for this post.