Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Blog: Sutta studije – gde je naša moć?

U budizmu, među onima koji ga praktikuju, postoje dve grupe. Prva su sekha ili učenici, oni koji još uvek vežbaju kako bi stigli na cilj, a to je oslobođenje od patnje. Drugu grupu čine asekha, doslovno “ne-učenici”, bivši učenici, oni koji su već “diplomirali”, stigli na cilj. Pa dobro, mi koji još uvek idemo u školu, a ona da se ne lažemo nije baš laka, na šta bi trebalo da se oslonimo, koje snage i moći da razvijamo kako bi nas podržale i održale na putu? O tome govori ovaj kratki Budin govor.

Leave a reply