Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Knjiga o karmi na poklon

Šravasti Dhammika: Dobra kamma, loša kamma. Šta je to u stvari kamma?
Nasuprot mnoštvu savremenih, često neutemeljenih tumačenja pojma karme, ova knjiga govori o kammi i s njom povezanim učenjem o preporađanju isključivo na način kako je sve to objasnio Siddhattha Gotama, poznat u istoriji kao Buda i osnivač religije poznate kao budizam.

Ako želite jedan ili više primeraka ove knjige, pošaljite svoju adresu na mejl budizam@yahoo.com.

Sorry, comments are closed for this post.