Theravāda budistička zajednica u Srbiji

O patnji koja leči

Novi post pod naslovom “Patnja koja uništava i patnja koja obnavlja” na blogu Beleške o Budinom učenju, možete pogledati na ovom linku.

Patnja (dukkha) bez sumnje je centralni pojam Budinog učenja. Ona je polazna tačka i zagonetka koju treba rešiti da bismo dostigli cilj učenja, a to je oslobođenje od patnje zahvaljujući probuđenju za istinu ovoga sveta, za viđenje stvari kakve zaista jesu. Ali ovde se možemo zapitati: nije li oslobođenje od patnje ono što mi pokušavamo i inače, u našem svakodnevnom životu…

Sorry, comments are closed for this post.