Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Nalaženje mira koji nedostaje

Vodič kroz budističku meditaciju

Ađahn Amaro

Prevod Leo Pravda
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Uvod

Ova knjižica opisuje meditaciona oruđa i tehnike u nizu lekcija koje su zasnovane na šestonedeljnoj seriji časova održanih u Mendosinu, Kalifornija  2002. godine.

Prikazane lekcije opisuju budističke meditacione tehnike i ideje, pa principi meditativne prakse koji su u njima objašnjeni svakako imaju budistički okvir. Međutim, ova meditaciona uputstva nisu tu da bi bila korisna ili prigodna samo budistima. Lekcije pružaju jednostavna oruđa i tehnike koje mogu da nam pomognu da budemo smireniji, da malo bolje razumemo sebe i druge i da u svetu živimo skladnije.

Namera ove knjižice i svake lekcije je da pruži metode, tehnike i principe koje svako može da primeni, bilo da je humanista, hrišćanin, komunista, budista ili pristalica bilo kog sistema verovanja. Ništa navedeno nema nameru da ikoga ubedi da je budizam u pravu, ili da ga navede da posustane u svojoj veri, bilo da su u pitanju hrišćanstvo, judaizam, islam ili neki drugi duhovni putevi. Ne postoji namera da se korisnici ove knjižice preobrate u budizam. U pitanju je izlaganje skupa metoda i principa, koje svako može da primeni kako bi poboljšao svoj život, sa namerom da svih šest lekcija budu pristupačne i dostupne svakome.

Šta je meditacija?

Na osnovu velike raznolikosti iskustava i uticaja, ljudi imaju različite ideje o tome šta je meditacija. Reč „meditacija“ nalazimo u knjigama i magazinima, srećemo je u diskusijama i razgovorima po raznim emisijama. Dakle, možemo da steknemo različite utiske o svrsi meditacije i kako se ona izvodi. Neko možda zamišlja da se u meditaciji radi o gledanju u prošle živote, čitanju tuđih misli, lansiranju uma u neku vrstu blaženog stanja, naseljavanju neke vrste divnog egzotičnog mesta dok odmaramo od naših užurbanih života, ili slično. Neki možda veruju da će im meditacija pomoći da izgube kilograme, da zgrnu brdo para, da će im dati isceliteljske moći, ili da će u najmanju ruku da ih pretvori u veličanstvene, zanimljive, privlačne osobe koje će očaravati ljude po koktel žurkama. Ono što sledi trebalo bi da razjasni da se, iz budističke perspektive i tradicije u kojoj sam treniran, meditacija ne bavi tim efektima.

Svakako da se za neke ljude tvrdi da imaju sposobnost da usredsrede svoj um na takav način da imaju vizije, da su čak u stanju da čitaju tuđe misli, ili da imaju neka druga slična iskustva. Međutim, moj učitelj Ađan Ča je žestoko obeshrabrivao naš interes za takve vrste iskustava. Naglašavao je da bismo trebali da priđemo meditaciji na način na koji je to Buda nameravao, a to je da nam pomogne da razvijemo smirenost i jasnoću uma, da naučimo kako da razumemo sopstvene živote i da naučimo kako da živimo skladno sa svetom.

Ovakav pristup je daleko jednostavniji i praktičniji od nekih drugih motiva za meditaciju. Cilj lekcija, a takođe i razumevanja šta se podrazumeva pod „meditacijom“ jeste da se iskusi mešavina odlika smirenosti, mudrosti i razumevanja – to su takođe i ključni elementi. Ove lekcije nemaju za cilj da vas poduče bilo kojoj vrsti specijalnih sposobnosti. Nema obećanja da ćete posle ovih šest lekcija biti lepši, ozareniji, privlačniji ili pak oslobođeni od dugova. Tačnije, cilj je da onaj ko primenjuje ove lekcije može bolje da razume svoj život, da bude u stanju da živi spokojnije, da se bolje slaže sa svojom porodicom i sa saradnicima, i da se probudi za stvarnost života – dok se on oblikuje oko nas i u nama samima. Cilj je razumevanje, a odatle i dublja usklađenost sa životom. To se ovde podrazumeva pod „meditacijom“ i na to se ta reč odnosi u narednim lekcijama.

Korišćenje knjižice i lekcija

Šest lekcija se nižu u progresivnom redu. Različite teme u pojedinačnim lekcijama se nadovezuju u prilično urednom lancu, a svaka lekcija može da bude samostalna. Dakle, ako usput neku lekciju preskočite nećete biti na gubitku, tako da nije kao u slučaju romana da ako preskočite tri poglavlja potpuno izgubite nit radnje. U idealnom slučaju, svaka pojedinačna lekcija je samostalna i pruža specifična učenja, uputstva i ima svoje korisne odlike. Ako lekciju preskočite, svakako možete da se vratite tamo gde ste stali. Preporučljivo je da ipak kroz lekcije prođete redom ili da se vratite na njih ako ste ih ranije preskočili.

Uzmite ono što je korisno

Jedan od glavnih principa budizma je da se ni u jedno učenje ne mora verovati niti ga treba uzeti zdravo za gotovo. Buda je uvek ohrabrivao da se učenja ispituju, a zatim provere da li deluju. Ako deluju, ako donose dobrobit, onda nastavite da ih primenjujete. Ako ne deluju, nemaju značenje, ili ako se čini da su pogrešna, onda ih prosto ostavite po strani i napustite.

Lekcije su date u tom duhu. Ako nađete nešto korisno i blagotvorno, molim vas da to preuzmete i primenite. Ako nađete nešto što nije blagotvorno, zbunjuje vas, ili vam je beskorisno, molim vas da to jednostavno ostavite po strani.

Ađan Amaro
Budistički manastir Amaravati
2011