Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Dobrodošli!

Theravāda budističko društvo Srednji put je kao neprofitno udruženje građana osnovano 21. februara 2009. godine u Novom Sadu. Ciljevi društva su da doprinese upoznavanju i boljem razumevanju izvornog Budinog učenja kod nas, onako kako ga prenosi theravāda budistička tradicija. Cilj takvog proučavanja i prakse jeste unapređivanje psihofizičkog stanja ličnosti, zdravlja i kreativnosti, kvaliteta života i socijalne harmonije, kroz integraciju budističkih psiholoških principa u svakodnevni život.

Delujući u tom pravcu, Društvo izdaje knjige i organizuje javna predavanja i kurseve meditacije, pod vođstvom iskusnih monaha. U tome veliku pomoć dobija kroz svoju povezanost sa Aruna Ratanagiri i Oxford Budda Vihara budističkim manastirima u Velikoj Britaniji. Oni pripadaju takozvanoj tajlandskoj šumskoj tradiciji, kako je prezentovana u učenjima velikih savremenih učitelja kao što su Ađahn Ča i Ađahn Sumedho.

Članstvo u Srednjem putu je otvoreno za sve one koji prihvate ciljeve društva i spremni su da se angažuju u našim aktivnostima.

Pozivamo vas da nas posetite u Oxford Buddha Vihari Srbija, našem manastiru u Čortanovcima, mestu na kojem se Budino učenje živi, a ne samo da se o njemu čita ili razmišlja.

Ukoliko to što radimo smatrate važnim i želite da finansijski pomognete, svaka donacija, bez obzira na iznos, biće sa zahvalnošću prihvaćena.

Naš račun je:

Budistička zajednica
Banka Intesa
160-554220-93


O nama:

Budistička meditacija – povratak sebi: razgovor sa Brankom Kovačevićem
predsednik Društva “Srednji put”

O budističkoj meditaciji: sa Brankom Kovačevićem

Lotos u gori: Intervju sa Brankom Kovačevićem

Emisija “Naše priče” (Radio Novi Sad, 1. 4. 2018) — o manastiru u Čortanovcima