Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sayadaw U Teđaniya

Sa kojim je stavom najbolje prići meditaciji?


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Meditiranje je osvešćivanje i posmatranje onoga što se događa,
šta god to bilo – bilo da je prijatno ili neprijatno – na jedan opušten način.

2. Meditiranje je posmatranje i strpljivo čekanje sa svesnošću i razumevanjem.
Meditacija NIJE upinjanje da doživiš nešto o čemu si čitao ili slušao.

3. Samo usmeri pažnju na sadašnji trenutak.
Ne izgubi se u mislima o prošlosti.
Neka te ne ponesu misli o budućnosti.

4. Kada meditiraš, i telu i umu bi trebalo da je udobno.

5. Ako su ti um i telo stalno umorni,
nešto ne radiš dobro i
vreme je da proveriš način na koji meditiraš.

6. Zašto se tako jako fokusiraš dok meditiraš?
Da li želiš nešto?
Želiš li da se nešto dogodi?
Želiš li da nešto prestane da se događa?
Proveri da li jedan od ovih stavova postoji u tebi.

7. Um koji meditira trebalo bi da je opušten i miran.
Ne možeš vežbati kada je um napet.

8. Ne fokusiraj se previše, ne kontroliši.
Niti sebe sili, niti ograničavaj.

9. Ne nastoj da bilo šta stvoriš
i ne odbacuj ono što se već događa.
Samo budi svestan.

10. Nastojanje da nešto stvoriš jeste pohlepa.
Odbacivanje onoga što se događa jeste odbojnost.
Neznanje da li se nešto događa ili je prestalo
da se događa jeste obmanutost.

11. Samo onoliko koliko u umu koji posmatra nema pohlepe, odbojnosti
i obmanutosti ti zaista meditiraš.

12. Ne gaji bilo kakva očekivanja,
ne priželjkuj bilo šta,
neka te ne muči strepnja,
ako su te stvari u tvojoj glavi,
postaje teško da meditiraš.

13. Ne nastojiš da stvari ispadnu onako kako ti to želiš,
Trudiš se da saznš šta se događa tako kako jeste.

14. Šta um radi?
Razmišlja? Svestan je?

15. Gde je um sada?
Unutra? Napolju?

16. Je li um koji gleda ili posmatra na pravi način svestan
ili je svestan samo letimično?

17. Ne vežbaj sa umom koji nešto želi ili žudi
da se nešto dogodi. Rezultat će uvek biti isti –
tvoja iscrpljenost.

18. Treba da prihvatiš i posmatraš i dobra i loša iskustva.
Želiš samo ta dobra?
Ne želiš ni najmanje neprijatno iskustvo?
Je li to realno?
Je li to put Dhamma!?

19. Dobro proveri sa kakvim unutrašnjim stavom meditiraš.
Svetao i lak um omogućuju ti da dobro meditiraš.
Imaš li pravi stav?

20. Neka te ne uznemirava um koji razmišlja.
Ne vežbaš zato da bi sprečio misli;
već da bi uočio i osvestio misli
kad god da se jave.

21. Ne odbacuj bilo šta što ti uđe u polje pažnje.
Osvesti nečistoće uma koje su u vezi sa tim objektom
ne prestaj da ih istražuješ.

22. Nije zapravo važno na kojem je objektu pažnja;
biti svestan posmatrajućeg uma koji radi u pozadini
je zaista važno. Ako posmatramo sa pravim stavom,
tada je svaki objekat pravi objekat.

23. Samo kada postoji vera ili poverenje (saddhā), pojaviće se i napor.
Samo kada postoji napor (viriya), sabranost će postati kontinuirana.
Samo kada sabranost pažnje (sati) jeste kontinuirana,
uspostaviće se i stabilnost uma.
Samo kada je stabilnost uma uspostavljena (samādhi),
počećeš da razumeš stvari kakve zaista jesu.
Kada počneš da razumeš stvari kakve jesu (paññā),
poverenje će postajati sve jače.