Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ne-ja

Nema Ađan Čaa

Antologija citata


Prevod Branislav Kovačević 
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


9. Ne-ja

93. Jedan starija žena iz obližnje oblasti došla je jednom na hodočašće u Vat Pa Pong. Rekla je Ajahn Čau da može da ostane samo nakratko, jer mora da se vrati i pazi na svoju unučad. I pošto je bila u godinama, zamolila ga je da joj održi jedan govor o Dhammi. I Ajahn Chah joj odgovori oštrim tonom: "Slušaj! Nema ovde nikog, samo ono što jeste! Nema vlasnika, nikoga ko je star, ko je mlad, ko je dobar ili rđav, slab ili jak. Samo ono što jeste, a to su sve samo prirodni elementi koji idu svojim putem; sve je prazno. Niko se ne rađa i niko ne umire! Oni koji govore o rođenju i smrti govore jezikom neznalica. U jeziku srca, Dhamme, nema takvih stvari kao što su rođenje i smrt."

94. Pravi temelj učenje jeste videti "ja" kao prazno. No ljudi počinju da proučavaju Dhammu kako bi ojačali svoje "ja", pa zato ne žele da doživljavaju patnju ili poteškoće. Žele da sve bude prijatno. Žele da prevaziđu patnju, ali ako još uvek postoji "ja", kako je to moguće?

95. Kad jednom razumeš, onda je sve tako lako. Tako je jednostavno i neposredno. Kad se pojave prijatne stvari, razumi da su one prazne. Kad se pojave neprijatne stvari, uvidi da one ne pripadaju tebi. One prolaze. Ne odnosi se prema njima kao da su one deo tebe, niti ih smatraj svojim posedom… Misliš da je ono drvo papaje tvoje, pa zašto onda i tebe ne boli kada ga seku? Ako to možeš da razumeš, tada mir stiče ravnotežu. A kada um postaje uravnotežen, onda je to pravi put, pravo učenje Budino, učenje koje vodi do oslobađanja.

96. Ljudi ne proučavaju ono što je izvan dobra i zla. A to bi trebalo da nauče. "Biću ovakav; biću onakav", tako govore. Ali nikada ne kažu: "Neću biti bilo šta, jer zapravo ne postoji nikakvo 'ja'." To oni ne uče.

97. Kada jednom razumeš ne-ja, tada je teret života skinut. Živećeš u miru sa ovim svetom. Kada vidimo iza sebe, tada se više ne vezujemo za sreću i tada smo u stanju da budemo istinski srećni. Nauči da stvari napuštaš bez borbe, jednom već da ih napustiš, da budeš samo ono što jesi – bez posezanja za bilo čim, bez vezivanja.

98. Sva tela sačinjena su od četiri elementa: zemlje, vode, vetra i vatre. Kad se oni udruže i formiraju telo, kažemo da je to muškarac ili žena, dajemo im ime i tako dalje, što nam olakšava da se međusobno identifikujemo. Ali u stvarnosti nikoga nema — samo zemlja, voda, vetar i vatra. Ne uzbuđuj se i ne zaslepljuj time. Ako pomno zagledaš, nikoga tu naći nećeš.