Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Rečnik

Nema Ađan Čaa

Antologija citata


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Rečnik

Ukoliko nije drugačije naznačeno, reči koje slede su na jeziku pali.

Ađahn (tajlandski) = učitelj

Anagami / "Ne-povratnik" = treći stupanj na putu ka probuđenju, nibbani.

Arahant / "sveti čovek" = prosvetljeno biće, oslobođeno svih obmana, četvrti i poslednji stupanj na putu ka nibbani. Za njega više nema preporađanja.

Bodhisatta = U theravadskoj tradiciji, odnosi se na biće predodređeno da se prosvetli.

Četiri plemenite istine = Učenje u kojem je Buda izložio istine o patnji, nastanku, nestanku i putu ka nestanku patnje.

Dhamma = Budino učenje; krajnja istina

Kamma = naši voljni postupci

Nibbana = potpuno prosvetljenje, mentalno stanje u kojem su svaka pohlepa, mržnja i obmanutost potpuno i trajno eliminisani.

Plemeniti = Oni koji su postigli jedan od četiri stanja na putu ka prosvetljenju. Sotapanna, sakadagami, anagami i arahant su plemeniti.

Sakadagami / "Jednom-povratnik" = drugi stupanj na putu ka nibbani.

Samsara = beskrajni krug rađanja i umiranja.

Sotapanna = "Onaj koji je ušao u struju", prvi stupanj na putu ka nibbani.

Vat (tajlandski) = manastir, hram