Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Nema Ađan Čaa

Antologija citata


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


5. Srce i um

30. Samo je jedna knjiga vredna čitanja: vlastito srce.

31. Buda nas je učio da sve što tokom prakse um čini uznemirenim dobro dođe. Nečistoće su uznemirene. Nije um uznemiren! Mi ne znamo šta su naš um i naše nečistoće. I zato smo uvek nezadovoljni. Naš način života nije težak. Ono što je teško je biti nezadovoljen, nepomiren sa takvim životom. Naše nečistoće su problem.

32. Ovaj svet je u stanju groznice. I um tumara od sviđanja do nesviđanja u skladu sa tom grozničavošću sveta. Ako bimo mogli naučiti da umirimo um, to bi bila najveća pomoć ovome svetu.

33. Ako je tvoj um srećan, tada si i ti srećan gde god da pođeš. Kada se mudrost u tebi probudi, videće Istinu gde god da pogleda. Istina je svuda unaokolo. To je kao kad si naučio da čitaš, tad možeš da čitaš gde god da si.

34. Ako si alergian na neko mesto, bie alergian na svako mesto. Ali ne izaziva u tebi problem to mesto izvan tebe. problem je to "mesto" u tebi.

35. Pogledaj sopstveni um. Onaj ko nosi stvari misli da ima te stvari, ali onaj ko gleda sa strane vidi samo težinu. Odbaci stvari, izgubi ih, i pronađi lakoću.

36. Ovaj um je sam po sebi smiren. Iz te smirenosti rađaju se napetost i zbunjenost. Ako uvidiš tu zbunjenost, tad se smirenost ponovo rađa.

37. Budizam je religija srca. Samo to. Onaj ko praktikuje razvijanje svoga srca taj praktikuje i budizam.

38. Kada je svetlost prigušena nije lako videti staru paučinu u uglu sobe. Ali kada svetlo blešti, može je jasno uočiti i onda ukloniti. Kada ti um blešti biće u stanju da jasno vidi i nečistoće u sebi i da ih ukloni.

39. Jačanje uma ne postiže se njegovim kretanje tamo-amo, kao što je to slučaj sa telom, već zaustavljanjem uma, njegovim stišavanjem.

40. Zbog toga što ljudi ne vide sebe, oni mogu da učine razna loša dela. Oni ne gledaju u svoj um. Kad hoće nešto da urade što ne valja, prvo se osvru: "Hoće li me videti moja majka?" "Hoće li me videti moj muž?" "Hoće li me videti moja deca?" "Samo da me ne vidi moja žena."

Ako nema nikoga u blizini, onda kreću napred i urade to. To je samopovređivanje. Kažu da ih niko ne gleda i brzo učine ono što ne bi trebalo. A šta je sa njima samima? Nisu li i oni "neko" ko ih posmatra?

41. Da bi slušao Učenje koristi svoje srce, a ne svoje uši.

42. Ima onih koji se bore sa svojim nečistoćama i pobešuju ih. To se zove unutrašnjom borbom. Oni koji se bore spolja uzimaju bombe i puške da bi ubijali. Tako oni pobeđuju i bivaju pobeđeni. Ovaj svet ide putem pobeđivanja drugoga. U praktikovanju Dhamme mi ne moramo da se borimo sa drugim, već umesto toga treba da pobedimo sopstveni um, strpljivo se odupirući svim njegovim ćudima i raspoloženjima.

43. Odakle dolazi kiša? Ona dolazi od sve one prljave vode što ispari sa zemlje, kao što je mokraća i voda u kojoj si oprao noge. Nije li čudesno kako nebo može da primi svu tu prljavu vodu i pretvori je u čistu, bistru vodu? I tvoj um može isto sa tvojim nečistoćama, samo ako mu dopustiš.

44. Buda je govorio da prosuđujemo samo o sebi, ali ne i o drugima, ma kako dobri ili loši oni bili. Buda jednostavno ukazuje na put, rečima: "Istina je ovakva." Pa je li naš um takav ili nije?