Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ađahn Sumedho

 


Ađahn Sumedho rođen je 1934. u Sietlu, SAD. Na studijama se prvi put se susreće sa budizmom čitajući knjige, a tokom službovanja u Japanu i Indoneziji i neposredno. To ga je navelo da 1966. ode u Tajland i postane budističk iiskušenik, a naredne godine i potpuno zaređeni monah. Tokom narednih deset godine prošao je obuku u više manastira pod nadzorom svog učitelja Ađahn Ča i išao 1973. na hodočašće u Indiju. Godine 1976. na povratku iz posete roditeljima za Tajland jedna od usputnih stanica bio mu je i London. Tu je proboravio nekoliko dana u malom budističkom manastiru. Godinu dana kasnije usledila je druga poseta, ali se ona suprotno njegovim očekivanjima pretvorila u trajni boravak u Velikoj Britaniji. Tu je zahvaljujući izuzetnim kvalitetima učitelja, kao i napornom radu, uspeo da postavi temelje za čitavu mrežu manastira kako u Britaniji, tako i širom sveta. Sve do 2010. bio je starešina Amaravati budističkog manastira, da bi se potom preselio u Tajland, u zasluženu izolaciju od svakodnevnih obaveza koje takva pozicija nameće.