Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Plemeniti osmostruki put

Put do okončanja patnje

Bhikkhu Bodhi


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
za sajt pripremila Jasna Kovačević


Epilog

Ovim završavamo naš pregled plemenitog osmostrukog puta, staze izbavljenja od patnje koju je podučavao Buda. Viši stupnjevi ovog puta mogu nam se učiniti dalekim u odnosu na našu sadašnju situaciju, a zahtevi vežbanja teškim da ih ispunimo. Ali čak i ako su ti vrhovi za sada tako daleko, sve što nam je potrebno da do njih stignemo leži pod našim stopama. Osam elemenata puta su nam uvek dostupni; to su mentalne komponente koje je moguće učvrstiti u umu jednostavno kroz odlučnost i napor. Na početku treba da korigujemo svoja gledišta i razjasnimo svoje namere. Zatim treba da pročistimo svoje ponašanje – govor, postupke i način življenja. Kada ovo postavimo kao temelj, moramo uložiti energiju i svesnost u negovanje koncentracije i uvida. Ostatak je stvar postepenog vežbanja i postepenog napredovanja, bez očekivanja brzih rezultata i vrebanja prečica. Kod nekoga će to napredovanje ići brže, kod drugoga sporije, ali brzina kojom napredujemo ne treba u nama da izazove ni ushićenje, niti obeshrabrenje. Sloboda je neminovan plod ovoga puta i zasigurno će zablistati tamo gde postoji marljivo i istrajno i vežbanje. Postoje samo dva uslova dostizanja krajnjeg cilja: početi i nastaviti. Ako su oni ispunjeni, nema nikakve sumnje da će cilj biti dostignut. To je Dhamma, nepromenljivi zakon.

 

Dodatak: Analiza plemenitog osmostrukg puta

I Samma ditthi …. ispravno razumevanje

dukkhe ñana …. razumevanje patnje
dukkhasamudaye ñana …. razumevanje njenog nastanka
dukkhanirodhe ñana …. razumevanje njenog prestanka
dukkhanirodhagaminipatipadaya ñana …. razumevanje puta koji vodi do prestanka

II Samma sankappa …. ispravna namera

nekkhamma-sankappa …. namera obuzdavanja
abyapada-sankappa …. namera da budemo blagonakloni
avihimsa-sankappa …. namera da ne povređujemo

III Samma vaca …. ispravan govor

musavada veramani …. odustajanje od laganja
pisunaya vacaya veramani …. odustajanje od ogovaranja
pharusaya vacaya veramani …. odustajanje od uvredljivog govora
samphappalapa veramani …. odustajanje od naklapanja

IV Samma kammanta …. ispravno postupanje

panatipata veramani …. odustajanje od ubijanja
adinnadana veramani …. odustajanje od krađe
kamesu micchacara veramani …. odustajanje od nedoličnih seksualnih odnosa

V Samma ajiva …. ispravno življenje

miccha ajivam pahaya …. odustajanje od pogrešnog zarađivanja za život
samma ajivena jivitam kappeti …. zarađivanje za život na ispravan način

VI Samma vayama …. ispravan napor

samvarappadhana …. napor da se obuzdaju mentalne nečistoće
pahanappadhana …. napor da se napuste mentalne nečistoće
bhavanappadhana …. napor da se razviju povoljna mentalna stanja
anurakkhanappadhana …. napor da se održe povoljna mentalna stanja

VII Samma sati …. ispravna svesnost

kayanupassana …. kontemplacija tela
vedananupassana …. kontemplacija osećaja
cittanupassana …. kontemplacija uma
dhammanupassana …. kontemplacija fenomena

VIII Samma samadhi …. ispravna koncentracija

pathamajjhana …. prvo zadubljenje
dutiyajjhana …. drugo zadubljenje
tatiyajjhana …. treće zadubljenje
catutthajjhana …. četvrto zadubljenje

 
Preporučena literatura

I. Opšte razmatranje plemenitog osmostrukog puta:

Ledi Sayadaw. The Noble Eightfold Path and Its Factors Explained. (Wheel 245/247).
Nyanatiloka Thera. The Word of the Buddha. (BPS 14th ed., 1968).
Piyadassi Thera. The Buddha's Ancient Path. (BPS 3rd ed., 1979).

II. Ispravno razumevanje:

Ñanamoli, Bhikkhu. The Discourse on Right View. (Wheel 377/379).
Nyanatiloka Thera. Karma and Rebirth. (Wheel 9).
Story, Francis. The Four Noble Truths. (Wheel 34/35).
Wijesekera, O.H. de A. The Three Signata. (Wheel 20).

III. Ispravne namere:

Ñanamoli Thera. The Practice of Loving-kindness. (Wheel 7).
Nyanaponika Thera. The Four Sublime States. (Wheel 6).
Prince, T. Renunciation. (Bodhi Leaf B 36).

IV. Ispravan govor, ispravni postupci, ispravno življenje:

Bodhi, Bhikkhu. Going for Refuge and Taking the Precepts. (Wheel 282/284).
Narada Thera. Everyman's Ethics. (Wheel 14).
Vajirañanavarorasa. The Five Precepts and the Five Ennoblers. (Bangkok: Mahamakuta, 1975).

V. Ispravan napor:

Nyanaponika Thera. The Five Mental Hindrances and Their Conquest. (Wheel 26).
Piyadassi Thera. The Seven Factors of Enlightenment. (Wheel 1).
Soma Thera. The Removal of Distracting Thoughts.(Wheel 21).

VI. Ispravna svesnost:

Nyanaponika Thera. The Heart of Buddhist Meditation.(London: Rider, 1962; BPS, 1992).
Nyanaponika Thera. The Power of Mindfulness. (Wheel 121/122).
Nyanasatta Thera. The Foundations of Mindfulness (Satipatthana Sutta). (Wheel 19).
Soma Thera. The Way of Mindfulness. (BPS, 3rd ed., 1967).

VII. Ispravna koncentracija i razvijanje mudrosti:

Buddhaghosa, Bhadantacariya. The Path of Purification (Visuddhimagga). Translated by Bhikkhu Ñanamoli, 4th ed. (BPS, 1979).
Khantipalo, Bhikkhu. Calm and Insight. (London: Curzon, 1980).
Ledi Sayadaw. A Manual of Insight. (Wheel 31/32).
Nyanatiloka Thera. The Buddha's Path to Deliverance. (BPS, 1982).
Sole-Leris, Amadeo. Tranquillity and Insight. (London: Rider, 1986; BPS 1992).
Vajirañana, Paravahera. Buddhist Meditation in Theory and Practice. 2nd ed. (Kuala Lumpur, Malaysia: Buddhist Missionary Society, 1975).

Sve Wheel i Bodhi Leaves publikacije koje se pominju u ovoj bibliografiji su izdanja Buddhist Publication Society sa Šri Lanke.