Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Čemu je Buda podučavao

Walpola Rahula

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


SKRAĆENICE

A: Anguttara nikaya, ur. Devamitta Thera (Kolombo, 1929) i PTS izdanje.

Abhisamuc: Abhidharma samuccaya (Asanga), ur. Pradhan (Visvabharati, Šantiniketan, 1950).

D: Digha nikaya, ur. Nanavasa Thera (Kolombo, 1929).

DA: Digha nikayatthakatha, Sumangalavilasini (Simon Hewavitarne Bewuest Series, Kolombo).

Dhp: Dhammapada, ur. K. Dhammaratana Thera (Kolombo 1926)

DhpA: Dhammasangani (PTS izdanje)

Lanka: The Lankavatara sutra, ur. Nanjio (Kjoto, 1923).

M: Mađđhima nikaya (PTS izdanje)

MA: Mađđhima nikayatthakatha, Papancasudani (PTS izdanje)

Madhyakari: Madhyamika karika (Nagarđuna), ur. L. de la Vallee Poussin (Bib. Budd. IV).

Mh — Sutralankara: Mahayana sutralankara (Asanga), ur. Sulvain Levi (Pariz, 1907).

Mhvg: Mahavaga (Vinava), ur. Saddhatissa Thera (Alutgama, 1922).

PTS: Pali Text Societv, London.

Prmj: Paramatthajotika (PTS izdanje).

S: Samyutta nikaya (PTS izdanje).

Sarattha: Saratthappakasini (PTS izdanje).

Sn: Suttnipata (PTS izdanje)

Ud: Udana (Kolombo, 1929).

Vibh: Vibhanga (PTS izdanje).

Vism: Vusuddhimagga (PTS izdanje).