Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Prva plemenita istina

Prva istina: 
Plemenita istina o patnji


Muka života bez znanja

Šta je, dakle, Plemenita istina o patnji?

Rođenje je patnja; starost je patnja; smrt je patnja; jad i naricanje, bol, žalost i očaj su patnja; ne dobiti ono za čim žudimo jeste patnja; ukratko: pet vrsta prijanjanja za život jesu patnja.

A šta je rođenje? Rađanje bića koja pripadaju ovom ili onom redu bića, njihovo začeće i izranjanje u egzistenciju, manifestacija sastojaka bića, početak funkcionisanja čula — to se naziva rođenjem.

A šta je starost? Starenje bića koja pripadaju ovom ili onom redu bića, njihovo rastakanje, slabljenje, seda kosa i nabiranje kože, opadanje njihove životne snage, slabljenje čula — to se naziva starenjem.

A šta je smrt? Odlazak i nestanak bića koja pripadaju ovom ili onom redu bića, njihovo razaranje, iščezavanje, umiranje, okončavanje njihovog životnog veka, razlaganje sastojaka bića, raspadanje tela — to se naziva smrću. A šta je jad? Jad što nastaje usled ovog ili onog gubitka ili nesreće koja nas zadesi, briga, stanje uzbuđenosti, unutrašnja tuga, unutrašnji čemer — to se nazivam jadom.

A šta je naricanje? Naricanje što nastaje usled ovog ili onog gubitka ili nesreće koja nas zadesi, plač i jecaj, plakanje i jecanje, stanje čemera i ophrvanosti — to se naziva naricanjem.

A šta je bol? Telesni bol i neprijatnost, bolna i neprijatna osećanja stvorena telesnim kontaktom — to se naziva bolom.

A šta je žalost? Mentalni bol i neprijatnost, bolna i neprijatna osećanja stvorena mentalnim kontaktom — to se naziva žalošću.

A šta se naziva očajem? Nespokoj i ozlojeđenost što nastaju usled ovog ili onog gubitka ili nesreće koja nas zadesi, nespokojstvo i očajanje — to se naziva očajem.

A šta znači "ne dobiti ono za čim žudimo jeste patnja"? U bićima podložnim rađanju javlja se žudnja: "Ah, kad ne bih bio podložan rađanju! A kad više ne bi bilo rođenja preda mnom!" U bićima podložnim starenju, bolesti, smrti, jadu, naricanju, bolu, žalosti i očaju javlja se žudnja: "Ah, kad ne bih bio podložan tim stvarima! Ah, kad tih stvari ne bi bilo preda mnom!" Ali to se ne može postići pukom žudnjom; a ne dobiti ono za čim žudimo jeste patnja.