Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Pregled Tipitake – Pāli kanona

Tipitaka / Pāli kanon

Tipitaka (pāli ti, "tri," + pitaka, "košara") ili Pāli kanon jeste zbirka tekstova zapisanih na jeziku pāli, koja predstavlja doktrinarnu osnovu theravāda budizma. Zajedno sa drevnim komentarima (aṭṭhakathā), ona čini korpus klasičnih theravādskih tekstova…

Link na Pāli kanon stranu