Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Donacije

Ukoliko želite da doprinesete održavanju ovog sajta,
štampanju budističkih knjiga za besplatnu distribuciju,
pokrijete troškove našeg manastira Oxford Buddha Vihara Srbija
ili da pomognete druge aktivnosti Theravada budističkog društva “Srednji put”,
svaka vaša donacija, bez obzira na iznos, biće primljena sa najvećom zahvalnošću.

Sve što treba da uradite je da, ako ste iz Srbije, uplatite svoj prilog na račun Društva

Društvo “Srednji put”
Erste banka
340-11005676-53

Ako živite van Srbije, možete sa svoje kreditne kartice uplatiti donaciju na:

pri čemu je adresa primaoca:  budizam@yahoo.com