Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya 2:11-20

Anāthapiṇḍika vagga
Anāthapiṇḍika

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


11. Ćandimasa sutta — Ćandimasa

Kraj Sāvatthija. Kada je noć već poodmakla, mlado božanstvo Ćandimasa, nenadmašnog sjaja, obasjavši čitav Đetin gaj, dođe do Blaženoga, s poštovanjem ga pozdravi i stade sa strane. Stojeći tako, ono se stihovima obrati Blaženome:

“Oni koji dostigavši zadubljenje,
žive sabrani, mirni, svesni,
sigurno na mesto sigurnosti stižu,
kao i jelen što zauvek močvaru napusti.”

[Buda:]

“Takvi će sigurno na drugu obalu stići,
kao i riba kada se mreža u kojoj je pokida.”


12. Veṇhu sutta — Veṇhu

Kraj Sāvatthija. Stojeći sa strane, izgovori ove stihove u prisustvu Blaženog: [1]

“Srećna su ona ljudska bića
koja na Srećnoga naiđu.
Posvetivši se Gotaminom učenju,
ona sebe vežbaju marljivo. [2]

[Buda:]

“Kada pravac vežbanja objavih,
oni meditanti koji sebe tako vežbaju,
marljivi u pravom trenutku,
pod vlast Smrti doći neće.”


19. Uttara sutta — Uttara

Kraj Rāđagahe. Stojeći sa strane, mlado božanstvo Uttara izgovori ove stihove u prisustvu Blaženog:

Život je proživljen, blizu je njegov kraj.
Za onog što dopade starosti
sklonište ne postoji.
Opažajući tu opasnost smrti,
treba činiti dela vrline
što samo blaženstvo mogu doneti.

[Buda:]

Život je proživljen, blizu je njegov kraj.
Za onog što dopade starosti
sklonište ne postoji.
Opažajući tu opasnost smrti,
treba okrenuti leđa ovome svetu
i spokojstvo potražiti.