Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN LIV.2: Bođđhanga sutta

Samyutta nikāya LIV.2

Bođđhanga sutta
Elementi probuđenja


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


"Sabranost pažnje na dah, monasi, kada je negovana i često praktikovana, donosi veliki plod i korist. A kako to, monasi, sabranost pažnje na dah, kada je negovana i često praktikovana, donosi veliki plod i korist?

Kada, monasi, monah razvija svesnost kao elemenat probuđenja, praćenu sabranošću pažnje na dah, a zasnovanu na osami, hlađenju strasti i prestanku, i tako napreduje u svom oslobođenju. On razvija istraživanje pojava… spokojstvo kao element probuđenja, praćeno sabranošću pažnje na dah, a zasnovano na osami, hlađenju strasti i prestanku, i tako napreduje u svom oslobođenju.

Kada je, monasi, sabranost pažnje na dah tako negovana i često praktikovana, ona donosi veliki plod i korist?