Theravāda budističko društvo

SN LIV.2: Bođđhanga sutta

Download PDF

Samyutta nikāya LIV.2

Bođđhanga sutta
Elementi probuđenja


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


"Sabranost pažnje na dah, monasi, kada je negovana i često praktikovana, donosi veliki plod i korist. A kako to, monasi, sabranost pažnje na dah, kada je negovana i često praktikovana, donosi veliki plod i korist?

Kada, monasi, monah razvija svesnost kao elemenat probuđenja, praćenu sabranošću pažnje na dah, a zasnovanu na osami, hlađenju strasti i prestanku, i tako napreduje u svom oslobođenju. On razvija istraživanje pojava… spokojstvo kao element probuđenja, praćeno sabranošću pažnje na dah, a zasnovano na osami, hlađenju strasti i prestanku, i tako napreduje u svom oslobođenju.

Kada je, monasi, sabranost pažnje na dah tako negovana i često praktikovana, ona donosi veliki plod i korist?