Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN LIV.4: Pathama-phala sutta

Samyutta nikāya LIV.4

Pathama-phala sutta
Plodovi (1)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


(Sve isto kao u prethodnoj sutti, uz sledeći dodatak)

"Kada je, monasi, na ovaj način sabranost pažnje na dah negovana i često praktikovana, jedan od dva ploda može se očekivati: ili konačno znanje već u ovom životu ili, ukoliko postoje ostaci vezivanja, stanje ne-povratnika."