Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN LV.17 Dutiyamittāmacca sutta

Samyutta nikāya LV.17

Dutiyamittāmaćća sutta
Drugovi i prijatelji (2)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Monasi, one sa kojima saosećate, one do kojih vam je stalo — vaši drugovi, prijatelji, srodnici i zemljaci — sve njih treba da ohrabrujete, podučavate i ustalite u četiri elementa ulaska u tok. 

Koja četiri? Treba da ih ohrabrujete, podučavate i ustalite u čvrstom poverenju u Budu ovako:  'Blaženi je dostojan poštovanja, potpuno probuđen, usavršen u znanju i ponašanju, srećan, znalac svetova, nenadmašni vodič onima kojima je potreban putokaz, učitelj božanskim i ljudskim bićima, prosvetljen, blagosloven.'

Monasi, može postojati promena kod četiri velika elementa — zemlje, vode, toplote i vazduha — ali ne može biti promene kod plemenitog učenika koji poseduje čvrsto poverenje u Budu. A promena je ova: da bi se plemeniti učenik koji poseduje čvrsto poverenje u Budu mogao preporoditi u čistilištu, u životinjskom svetu ili u svetu duhova. To je nemoguće. 

Treba da ih ohrabrujete, podučavate i ustalite u čvrstom poverenju u Dhammu…  Sanghu… vrline tako drage plemenitima… koje vode do koncentracije. 

Monasi, može postojati promena kod četiri velika elementa… ali ne može biti promene kod plemenitog učenika koji poseduje čvrsto poverenje u vrline tako drage plemenitima. A promena je ova: da bi se plemeniti učenik koji poseduje čvrsto poverenje u vrline tako drage plemenitima mogao preporoditi u čistilištu, u životinjskom svetu ili u svetu duhova. To je nemoguće.

One sa kojima saosećate, one do kojih vam je stalo — vaše drugove, prijatelje, srodnike i zemljake — sve njih treba da ohrabrujete, podučavate i ustalite u četiri elementa ulaska u tok.