Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN LV.50 Anga sutta

Samyutta nikāya LV.50

Anga sutta
Činioci


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Monasi, postoje četiri činioca ulaska u tok. Koja četiri? Druženje sa čestitim ljudima, slušanje pravog učenja, pomno promišljanje i vežbanje u skladu sa učenjem u njegovoj celini. To su, monasi, četiri činioca ulaska u tok.