Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN LVI.47: Pathama ćhiggala sutta

Samyutta nikāya LVI.47

Pathama ćhiggala sutta
Obruč (1)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, [1] zamislite da neki čovek baci obruč da pluta u velikom okeanu. I da u tom okeanu živi kornjača slepa na jedno oko, koja svakih sto godina izranja na površinu. Šta mislite, monasi, da li bi kornjača slepa na jedno oko, koja svakih sto godina izranja na površinu tog okeana, uspela da proturi glavu kroz taj obruč?"

"Ako bi se to i dogodilo, poštovani gospodine, za to bi trebalo jako mnogo vremena."

"A ja vam kažem da će pre kornjača slepa na jedno oko, koja svakih sto godina izranja na površinu okeana, uspeti da proturi glavu kroz taj obruč, nego što će se budala koja se preporodila na lošem odredištu ponovo roditi kao ljudsko biće. A zašto? Zato što tamo nema postupaka vođenih Dhammom, ispravnih postupaka, dobrih dela, milosrdnih dela. Tamo, monasi, vlada međusobno proždiranje, proždiranje slabijih. A zašto? Zato što nema razumevanja četiri plemenite istine. Koje četiri? Plemenite istine o patnji, plemenite istine o nastanku patnje, plemenite istine o prestanku patnje i plemenite istine o putu koji vodi do prestanka patnje.

Zbog toga vam i govorim, monasi, da treba uložiti napor da se razume: 'Ovo je patnja'; treba uložiti napor da se razume: 'Ovo je nastanak patnje'; treba uložiti napor da se razume: 'Ovo je prestanak patnje'; treba uložiti napor da se razume: 'Ovo je put koji vodi do prestanka patnje'."


Beleška

[1] Poređenje sa kornjačom koje sledi može se naći i u Bālapandita sutti, MN 129. [Natrag]