Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN V.1: Alavika sutta

Samyutta nikāya V.1

Alavika sutta
Bhikkhuni Alavika


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Sāvatthiju, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika.

Tada, ujutru, bhikkhuni Alavika se obuče i, uzevši posudu za hranu i ogrtač, ode u Sāvatthi u prošnju hrane. Pošto je prošla Sāvatthi i vratila se iz prošnje, pošto je jela, otide do Slepčevog gaja, tragajući za osamom.

Tada zli Mara, želeci da u bhikkhuni Alaviki izazove strah, uznemirenost i jezu, želeći da je otera iz osame, priđe joj i obrati joj se ovim stihovima:

"Nema bekstva iz ovog sveta,
Pa zašto onda sediš tu u osami?
Uživaj u radostima čulnih zadovoljstava:
Nemoj posle da se kaješ!"

Tada se bhikkhuni Alavika javi misao: "Ko je izgovorio ove stihove — ljudsko ili neljudsko biće?" Onda pomisli: "To je zli Mara, koji ih izgovori želeći da u meni izazove strah, uznemirenost i jezu, želeci da me otera iz osame."

Tako bhikkhuni Alavika, shvativši "Ovo je zli Mara", odgovori mu stihovima:

"Postoji bekstvo iz ovog sveta
Koje dobro uočih svojom mudrošću.
O zli, kralju nepažljivih,
Ti ne poznaješ to stanje.

Čulna zadovoljstva su poput dželatove sekire;
Sastojci, njegov veliki panj.
Ono što nazivaš čulnom radošću
Za mene je postalo ne-radost."

Tada zli Mara — tužan i potišten zbog misli: "Bhikkhuni Alavika me prepozna" — nesta u trenu.