Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN VI.1: Ayaćana sutta

Samyutta nikāya VI.1

Ayaćana sutta
Zahtev


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi, ubrzo posle probuđenja, boravio kraj Uruvele, na obali reke Neranđare, u podnožju banjan drveta. Onda mu se, dok je tako boravio osamljen, u svesti pojaviše ove misli: "Ova Dhamma koju sam dostigao jeste duboka, teško ju je sagledati, teško razumeti, jeste umirujuća, slojevita, izvan nagađanja, suptilna, namenjena mudracima da je razumeju. Ali ljudi se danas ushićuju vezivanjem, uzbuđuju vezivanjem, uživaju u vezivanju. A za ljude koji se ushićuju vezivanjem, uzbuđuju vezivanjem, uživaju u vezivanju uslovljenost "ako ovo / onda ono" i uslovljenost nastanka teški su za uviđanje. Ovo stanje je, takođe, teško za uviđanje: rastvaranje svega što je stvoreno, napuštanje svakog posedovanja, dokončanje želje, spokojstvo, poništavanje, utrnuće. I ako bih podučavao Dhammu, a drugi me ne bi razumeli, to bi samo donelo zamor i neprilike.

Upravo tada se u Blaženom javiše ovi stihovi, do tada neizgovoreni, do tada nesaslušani:

Dosta je sada podučavanja
onoga
što samo sa mnogo muke
dostigoh.
Ovu Dhammu ne mogu lako razumeti
oni koji su preplavljeni
odbojnošću i strašću.

Ono što je skriveno, suptilno,
duboko,
teško vidljivo,
to ide protiv struje —
oni što se ushićuju strašću,
uronjeni u gustu tamu,
neće videti.

Dok je Blaženi tako razmišljao, um mu se priklanjao tome da boravi u miru, da ne podučava Dhammu.

Tada Brama Sahampati, videvši o čemu razmišlja Blaženi, pomisli: "Ovaj svet je izgubljen! Ovaj svet je razoren! Um Tathāgate, arahanta, Samoprobuđenoga priklanja se tome da boravi u miru, da ne podučava Dhammu! Tada, u trenu, kao to snažan čovek ispruži savijenu ruku ili savije ispruženu ruku, Brama Sahampati nestade iz Brama-sveta i pojavi se pred Blaženim. Prebacivši ogrtač preko jednog ramena, on kleknu desnim kolenom na tlo, pozdravi Blaženog ruku sklopljenih ispred srca i reče mu: "Gospodine, neka Blaženi podučava Dhammu! Neka Tathāgata podučava Dhammu! Ima bića u čijim očima je tek malo trunja, koja propadaju zato što nisu čula Dhammu. Biće među njima onih koji će razumeti Dhammu."

To reče Brama Sahampati. A zatim nastavi:

U prošlosti
pojavila se u zemlji Magadhi
nečista Dhamma
podučavali su je nepročišćeni.
Otvori vrata besmrtnosti!
Dopusti im da čuju Dhammu
što je razumeše pročišćeni!

Baš kao što neko stojeći na litici
može videti ljude
svuda ispod sebe,
Isto tako, o mudri, pogleda koji sve obuhvata,
podigni palatu
u obliku Dhamme.
Oslobođen žalosti, pogledaj ljude
uronjene u žalost,
pritisnute rođenjem i starošću.

Ustani, heroju, pobedniče u bici!
O učitelju, što kroči ne dugujući ništa ovome svetu.
Podučavaj Dhammu, o Blaženi:
Biće i onih koji će je razumeti.

Tada Blaženi, razumevši Bramin poziv, iz milosrđa prema bićima, pogleda na svet okom Probuđenoga. Dok je tako posmatrao, vide bića u čijim očima je tek malo trunja i ona u čijim očima je mnogo trunja, onih obdarenih sposobnostima i onih drugih, onih sa dobrim svojstvima i onih sa lošim, onih koje je lako podučavati i onih koje je teško. Baš kao što u jezeru plavih, crvenih ili belih lotosa, neki lotosi – rođeni i rasli pod vodom – mogu procvetati pod vodom, ni ne izdigavši se iz vode; neki mogu zastati na samoj površini vode, dok se drugi mogu uzdići iznad vode i tako ostati njome neuprljani – isto tako, posmatrajući svet okom Probuđenoga, Blaženi vide bića u čijim očima je tek malo trunja i ona u čijim očima je mnogo trunja, onih obdarenih sposobnostima i onih drugih, onih sa dobrim svojstvima i onih sa lošim, onih koje je lako podučavati i onih koje je teško.

Videvši to, on Brami Sahampatiju odgovori stihovima:

Otvorena su vrata besmrtnosti
onima koji imaju uši da čuju.
Neka pokažu čvrstinu uverenja.
Predviđajući nevolju, o Bramo,
nisam ljudima govorio tananu,
uzvišenu Dhammu.

Tada Brama Sahampati, pomislivši, "Blaženi se složio da podučava Dhammu," pokloni se Blaženom i, obišavši ga sa desne strane, odmah nestade.