Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN VII.1 Dhanañđani sutta

Sutta nipāta VII.1

Dhanañđani sutta
Dhanañđani


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi živeo kraj Rāđagahe, u Bambusovom gaju, na mestu gde se hrane veverice. Tu je bila i žena nekog bramana iz klana Bharadvađa, bramanka po imenu Dhanañđani, koja je imala puno poverenje u Budu, Dhammu i Sanghu. [1] I tako, dok je bramanka Dhanañđani jednom posluživala obrok, zapela je i [povrativši ravnotežu] izgovorila tri puta ove uzvišene reči: "Poštovanje Blaženom, plemenitom, potpuno probuđenome! Poštovanje Blaženom, plemenitom, potpuno probuđenome! Poštovanje Blaženom, plemenitom, potpuno probuđenome!" [2]

Kada to bi izrečeno, braman iz Bharadvađa klana joj reče: "Iz čista mira ova bedna žena blebeće pohvalu onom ćelavom probisvetu! E sad ćeš bednice jedna videti kako ću da opovrgnem učenje tog tvog učitelja."

"Bramanu, ne vidim bilo koga na ovome svetu, sa njegovim… ko bi opovrgao učenje Budnoga, arahanta, potpuno probuđenoga. Ali, idi ti bramanu. Kad budeš tamo, razumećeš šta govorim."

Na to braman iz Bharadvađa klana, besan i kivan, otide do Blaženog i pozdravi se sa njim. Pošto su razmenili prijateljske pozdrave i učtivo porazgovarali, sede on sa strane. Dok je tako sedeo sa strane, braman se ovako obrati Blaženom u stihovima:

"Šta to kad ubijemo, spavamo mirno?
Šta to kad ubijemo, ne žalimo?
Koja je to jedna stvar, Gotamo,
čije ubijanje ti opravdavaš?" [3]

[Blaženi:]

"Kad bes ubijemo, spavamo mirno.
Kad bes ubijemo, ne žalimo.
Ubijanje besa, o bramanu,
sa njegovim otrovnim korenom i slatkim vrhom:
to je ubijanje koje plemeniti hvale,
jer kada ga ubijemo, ne žalimo."

Kad ovo bi izrečeno, braman iz Bharadvađa klana reče Blaženome: " Odlično, poštovani Gotamo! Odlično, poštovni Gotamo! Baš kao kad bi neko ispravio nešto što je do tada stajalo naglavce, otkrio nešto što je bilo skriveno, pokazao put zalutalome ili upalio svetiljku u tami, tako da oni koji imaju oči mogu da vide, isto tako je poštovani Gotama — na više različitih načina — razjasnio Dhammu. Uzimam poštovanog Gotamu za utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha za utočište. Želeo bih da u prisustvu Blaženog postanem iskušenik, a potom primim i potpuno zaređenje."

Tako u prisustvu Blaženog braman Bhāradvāđa postade iskušenik, a potom primi i potpuno zaređenje. Živeći u osami, u miru, pažljiv, marljiv, odlučan, zaista ne zadugo, braman Bhāradvāđa razumede, iskusi i dostiže najveće savršenstvo plemenitog života, zbog kojeg sinovi uglednih porodica napuštaju dom i odlaze u beskućnike. "Preporađanja su okončana, proživljen svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti i ne preostade ničeg više da se uradi na ovome svetu", tako je znao. I Bhāradvāđa postade jedan od arahanta.


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Ova priča se nalazi i u komentaru za Dhammapadu, uz strofu 399. Komentar za SN: Dhanañđani klan uživao je reputaciju najuglednijeg bramanskog klana. Verovali su da, dok su drugi bramani rođeni od usta Braminih, oni sami nastali od vrha njegove glave. Žena koja s eovd epominje bila je plemenita učenica, ušla je u tok, ali je njezin muž bio uporno protiv Budinog učenja i kad god bi ona govorila u pohvalu trostrukog dragulja, zapušio bi uši. [Natrag]

[2] Komentar za SN: Braman je pozvao pet stotina drugih bramana na gozbu. Dan ranije zatražio je od žene da ga ne sramoti hvaleći Budu pred zvanicama. Kada se saplela o gomilu drva spremnog za loženje, dok je služila hranu bramanima, klekla je i odala poštoanje Budi. Šokirani ovim, bramani osuše paljbu na njezinog muža i odoše ni ne završivši obrok. [Natrag]

[3] Komentar za SN: Braman je svoje pitanje ovako formulisao, u skladu sa planom: „Ako kaže: ’Odobravam takvo i takvo ubijanje’, tada ću ga nazvati ubicom i dovesti u pitanje njegov status askete. Ali ako kaže da ne odobrava bilo kakvo ubijanje, tada ću odgovoriti: ’To znači da ne želiš ubijanje požude itd. Pa zašto onda lutaš unaokolo kao asketa?’ Tako će asketa Gotama biti ulovljen ovom udicom, nesposoban ni da je proguta, niti da je ispljune.“ Gotamu je pozdravio prijateljski, kako bi sakrio svoj bes. [Natrag]