Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN VIII.4: Ānanda sutta

Samyutta nikāya VIII.4

Ānanda sutta
Ānanda (Uputstva Vangisi)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom poštovani Ānanda boravio blizu Sāvatthija, u Đetinom gaju, u hramu manastira Anāthapindike. Tada, rano ujutro, obuče se on i noseći svoju posudu za prošenje hrane i prebacivši ogrtač, otide do Sāvatthija u pratnji poštovanog Vangise. I desilo se da se tada u poštovanom Vangisi javi nezadovoljstvo (životom ispunjenim vrlinom). Požuda preplavi njegov um. Tako se on sledećim stihovima obrati poštovanom Ānandi:

Čulnom željom obuzet gorim.
Moj um je u plamenu.
Molim te, Gotama, iz milosrđa,
        reci mi kako
        da taj palmen ugasim.

[Ānanda:]

Zahvaljujući iskrivljenom opažanju
        um tvoj je u plamenu.
Kloni se onoga što smatraš lepim
                a praćeno je požudom.
Uvidi da su te mentalne tvorevine nešto drugo,
                da su patnja,
                i da nisu deo tebe.

    Iskoreni svoju veliku požudu.
    Nemoj stalno iznova goreti u njoj.
   

Razvijaj um
    — uravnotežen i sabran —
        uviđajući ono što je nečisto
        i na osnovu onoga što je nečisto.
Neka je tvoja sabranost
    uronjena u telo.
Budi onaj ko teži
    otrežnjenju.
Razvijaj nepristrasnost.
Odbaci obmanu.
Tada, razagnavši svu tu
        obmanu,
    naći ćeš se na pravome putu
                ka smirenju.