Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya X.4

Maṇibhadda sutta
Maṇibhadda


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Jednom je prilikom Blaženi živeo u Magadhi, kraj Maṇimālika svetilišta, gde obitava yakkha Maṇibhadda. Onda yakkha Maṇibhadda otide do Blaženog i u prisustvu Blaženog izreče ove stihove:

„Uvek je dobro biti sabran,
u sabranome sreća raste.
Sabranom svaki dan je sve bolji
i on se mržnje oslobađa.“

[Buda:]

„Uvek je dobro biti sabran,
u sabranome sreća raste.
Sabranom svaki dan je sve bolji,
ali on se mržnje ne oslobađa.

U onome čiji se um
iz dana u dan raduje nenasilju,
ko prijateljske ljubavi za sva bića ima,
u njemu mržnje prema bilo kome nema.“