Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XL.1: Pathama-đhāna-pañha sutta

Samyutta nikāya XL.1

Pathama-đhāna-pañha sutta
Prvo zadubljenje


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je prilikom poštovani Mahā-Mogallāna boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se poštovani Mahā-Mogallāna obrati monasima ovako: "Prijatelji monasi!" [1]

"Da, prijatelju" odgovoriše monasi.

Na to poštovani Mahā-Mogallāna nastavi: "Prijatelji, dok sam boravio na usamljenom mestu, u osami, ovakva misao mi se javila: 'Prvo zadubljenje, prvo zadubljenje, kažu. A šta li je to prvo zadubljenje?' Onda mi se javi ova misao: 'Sasvim obuzdanih čula, bez mentalnih nečistoća, monah ulazi i ostaje na prvom stupnju zadubljenja, koje je praćeno usmerenošću misli i istraživanjem, a ushićenje i zadovoljstvo rađaju se iz osame. To zovu prvim zadubljenjem'

Tako i ja, prijatelji, sasvim obuzdanih čula, bez mentalnih nečistoća, uđoh i ostadoh na prvom stupnju zadubljenja, koje je praćeno usmerenošću misli i istraživanjem, a ushićenje i zadovoljstvo rodiše se iz osame. I dok sam tako boravio, zaokupljali su me opažaji i promišljanja povezani sa čulnim željama. [2]

Na to, prijatelji, zahvaljujući duhovnim moćima, Buda dođe do mene i reče: 'Mogallāna, Mogallāna, o bramanu, ne budi nemaran prema drugom zadubljenju; u drugom zadubljenju um ustali, u drugom zadubljenju um skoncentriši.' Potom, jednom drugom prilikom, prijatelji, sasvim obuzdanih čula, bez mentalnih nečistoća, uđoh i ostadoh na prvom stupnju zadubljenja, koje je praćeno usmerenošću misli i istraživanjem, a ushićenje i zadovoljstvo rodiše se iz osame.

Ako bi, prijatelji, za bilo koga s pravom moglo da se kaže: 'On je učenik koji je uz pomoć učitelja dostigao veličanstvenost direktnog znanja', [3] onda bi se to s pravom moglo reći za mene."


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Prvih devet govora iz ove samyutte opisuju Mahā-Mogallāninu borbu tokom nedelju dana, kada je neposredno posle zaređenja pokušavao da dostigne probuđenje. Još jedan opis ovoga imamo u AN VII:59-62. [Natrag]

[2] Misli se na pet prepreka. [Natrag]

[3] Mogallāna se među Budinim učenicima isticao po svojim natprirodnim moćima (iddhividha). S tim u vezi videti u Mogallāna sutti (SN LI:14) i Mogallāna sutti (SN LI:31). [Natrag]