Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya XLV.158

Nāvā sutta
Brod


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Monasi, zamislite trgovački brod čija je oplata načeta jer je u vodi proveo šest meseci. [1] A onda ga izvuku na obalu tokom zime, te tu oplatu dalje nagrizu vetar i sunce. Šibana kišom iz gustog oblaka, ta oplata bi se lako raspala i istrulila. Isto tako, monasi, kada monah razvija i neguje plemeniti osmostruki put, njegovi se okovi lako raspadnu i istrule.

A kako to? Tako što, monasi, monah, razvija ispravno razumevanje… ispravnu koncentraciju, zasnuvanu na osami, odsustvu strasti i prestanku, sazrevanju u oslobođenju. Na taj način, monasi, monah razvija i neguje plemeniti osmostruki put, tako da se njegovi okovi lako raspadnu i istrule.


Beleška

[1] Komentar za SN: Baš kao što morska voda izjede oplatu broda, isto se tako dešava za monahovim okovim kad ode u beskućnike, proučava Učenje i diskutuje o njemu za znalcima. Vreme koje brod provede na suvom je isto kao vreme koje monah, odabravši objekat meditacije, provede u šumi. Slično sušenju oplate zbog vetra i sunca preko dana jeste i sušenje žudnje zahvaljujući znanju uvida. Slično kiši koja lije iz oblaka jeste znanje o putu probuđenja. Slično truljenju i raspadanju oplate jeste i dostizanje ploda probuđenja. [Natrag]