Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.162: Vidha sutta

Samyutta nikāya XLV.162

Vidhā sutta
Razlikovanja


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, postoje tri vrste razlikovanja. Koje tri? Razlikovanje "ja sam bolji od drugih"; razlikovanje "ja sam jednak sa drugima"; razlikovanje "ja sam gori od drugih". To su, monasi, tri razlikovanja. Da bi se neposredno saznala, potpuno razumela, potpuno iskorenila i napustila ova tri razlikovanja, plemeniti osmostruki put treba negovati.

A koji je to plemeniti osmostruki put? Monasi, to je kada monah neguje ispravno razumevanje… neguje ispravnu koncentraciju, koja je zasnovana na životu u osami, gašenju požude, iskorenjivanju, odustajanju. Monasi, ovaj plemeniti osmostruki put treba negovati, da bi se neposredno saznala… da bi se potpuno razumela… da bi se potpuno iskorenila… da bi se napustila ta tri razlikovanja.

Da bi se neposredno saznale, potpuno iskorenile i napustile