Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.164: Bhava sutta

Samyutta nikāya XLV.164

Bhava sutta
Bivanje


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, postoje tri vrste bivanja. Koje tri? Bivanje u svetu čula, bivanje u svetu forme i bivanje u svetu bezobličnog. To su, monasi, tri vrste bivanja. Da bi se neposredno saznale ove tri vrste bivanja, da bi se potpuno razumele, potpuno iskorenile i napustile, plemeniti osmostruki put treba negovati.