Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.168: Nigha sutta

Samyutta nikāya XLV.168

Nīgha sutta
Nevolja


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, postoje tri vrste nevolja. Koje tri? Nevolja žudnje, nevolja mržnje i nevolja obmanutosti. To su, monasi, tri vrste nevolja. Da bi se neposredno saznale ove tri vrste nevolja, da bi se potpuno razumele, potpuno iskorenile i napustile, plemeniti osmostruki put treba negovati.