Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.169: Vedana sutta

Samyutta nikāya XLV.169

Vedanā sutta
Osećaji


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, postoje tri vrste osećaja. Koje tri? Prijatni osećaji, neprijatni osećaji i ni-pijatni-ni-neprijatni osećaji. To su, monasi, tri vrste osećaja. Da bi se neposredno saznale ove tri vrste osećaja, da bi se potpuno razumele, potpuno iskorenile i napustile, plemeniti osmostruki put treba negovati.