Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.27: Kumbha sutta

Samyutta nikāya XLV.27

Kumbha sutta
Krčag


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, kao što je krčag bez postolja lako prevrnuti, dok je onaj sa postoljem teško prevrnuti, tako je i um bez postolja lako prevrnuti, dok je onaj sa postoljem teško prevrnuti,

A šta je, monasi, postolje za um? To je plemeniti osmostruki put, to jest ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način života, ispravan napor, ispravna svesnost i ispravna koncentracija. To je postolje za um.

Monasi, kao što je krčag bez postolja lako prevrnuti, dok je onaj sa postoljem teško prevrnuti, tako je i um bez postolja lako prevrnuti, dok je onaj sa postoljem teško prevrnuti."