Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.28: Samadhi sutta

Samyutta nikāya XLV.28

Samādhi sutta
Koncentracija


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija. "Monasi, podučiću vas plemenitoj ispravnoj koncentraciji sa njezinom osnovom i njezinim pomoćnim stvarima. [1] Dobro me slušajte.

A šta je to, monasi, plemenita ispravna koncentracija sa njezinom osnovom i njezinim pomoćnim stvarima? To su ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način života, ispravan napor i ispravna svesnost. Usredsređenost uma opremljena sa ovih sedam elemenata se zove plemenita ispravna koncentracija, 'sa njezinom osnovom' i sa 'njezinim pomoćnim stvarima'."


Beleška

[1] Saupaniso saparikkhāram. Potpuniju analizu ovoga videti u MN 111. Ovakva definicija ispravne koncentracije počiva na razumevanju uma kao konstelacije mentalnih elemenata koji svaki obavlja sopstvenu specifičnu funkciju, ali u koordinaciji sa ostalima. [Natrag]