Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.29: Vedana sutta

Samyutta nikāya XLV.29

Vedanā sutta
Osećaj


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, postoje tri vrste osećaja. Koje tri? Postoji prijatan osećaj, bolan osećaj i ni-bolan-ni-prijatan osećaj. To su tri vrste osećaja. Da bi se potpuno razumela ova tri osećaja, monasi, treba razvijati plemeniti osmostruki put. A šta je to plemeniti osmostruki put. To je ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način života, ispravan napor, ispravna svesnost i ispravna koncentracija. Da bi se potpuno razumela ova tri osećaja, monasi, treba razvijati plemeniti osmostruki put."