Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.35: Pathama-samanna sutta

Samyutta nikāya XLV.35

Pathama-sāmañña sutta
Asketstvo (1)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, podučiću vas asketstvu i plodovima asketstva. Dobro me slušajte. A šta je to, monasi, asketstvo? Upravo taj plemeniti osmostruki put, odnosno: ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način života, ispravan napor, ispravna svesnost i ispravna koncentracija. To se zove asketstvo. A šta su to plodovi asketstva? Plod ulaska u tok, plod jednom povratnika, plod nepovratnika, plod arahanta. To se zovu plodovi asketstva."