Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.36: Dutiya-samanna sutta

Samyutta nikāya XLV.36

Dutiya-sāmañña sutta
Asketstvo (2)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, podučiću vas asketstvo i koristima od asketstva. Dobro me slušajte. A šta je to, monasi, asketstvo? Upravo taj plemeniti osmostruki put, odnosno: ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način života, ispravan napor, ispravna svesnost i ispravna koncentracija. To se zove asketstvo. A šta su to koristi od asketstva? Iskorenjivanje strasti, iskorenjivanje mržnje, iskorenjivanje obmane. To se zovu koristi asketstva."