Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.37: Pathama-brahmanna sutta

Samyutta nikāya XLV.37

Pathama-brāhmañña sutta
Bramanstvo (1)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, podučiću vas bramanstvu i plodovima bramanstva. Dobro me slušajte. A šta je to, monasi, bramanstvo? Upravo taj plemeniti osmostruki put, odnosno: ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način života, ispravan napor, ispravna svesnost i ispravna koncentracija. To se zove bramanstvo. A šta su to plodovi bramanstva? Plod ulaska u tok, plod jednom povratnika, plod nepovratnika, plod arahanta. To se zovu plodovi bramanstva."