Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.39: Pathama-brahmaćariya sutta

Samyutta nikāya XLV.39

Pathama-brahmaćariya sutta
Svetački život (1)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, podučiću vas svetačkom životu i plodovima svetačkog života. Dobro me slušajte. A šta je to, monasi, svetački život? Upravo taj plemeniti osmostruki put, odnosno: ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način života, ispravan napor, ispravna svesnost i ispravna koncentracija. To se zove svetačk život. A šta su to plodovi svetačkog života? Plod ulaska u tok, plod jednom povratnika, plod nepovratnika, plod arahanta. To se zovu plodovi svetačkog života."