Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.41: Ragaviraga sutta

Samyutta nikāya XLV.41

Rāgavirāga sutta
Hlađenje strasti


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Sāvatthiju.

"Monasi, ako bi vas askete, sledbenici drugih učitelja ovako pitali: 'Prijatelji, koja je svrha življenja svetačkog života pod vođstvom askete Gotame?' – suočeni sa takvim pitanjem, ovako bi trebalo da im odgovorite: 'Prijatelji, svrha življenja svetačkog života pod vođstvom Blaženog jeste hlađenje strasti'.

"Monasi, ako bi vas potom askete, sledbenici drugih učitelja ovako pitali: 'Postoji li način, prijatelji, postoji li put ka hlađenju strasti?' – suočeni sa takvim pitanjem, ovako bi trebalo da im odgovorite: 'Postoji način, prijatelji, postoji put ka hlađenju strasti'.

A šta je način, monasi, šta je put ka hlađenju strasti? To je ovaj plemeniti osmostruki put, dakle ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način življenja, ispravan napor, ispravna svesnost i ispravna koncentracija. To je način, monasi, to je put ka hlađenju strasti. Monasi, ako bi vas askete, sledbenici drugih učitelja ovako pitali, tako treba da im odgovorite.