Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.49-55: Suriyapeyyala vaggo

Samyutta nikāya XLV.49-55

Sūriyapeyyāla vaggo
Sunce


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


49. Kalyāṇamitta sutta — Iskreni prijatelj

U Sāvatthiju. Monasi, baš kao što zora jeste najava, jeste vesnik izlaska sunca, isto tako, druženje sa iskrenim prijateljem jeste za monaha najava, jeste vesnik pojavljivanja plemenitog osmostrukog puta. Kada se monah druži sa iskrenim prijateljem, može se očekivati da će on negovati plemeniti osmostruki put, razvijati plemeniti osmostruki put.

A kako to monah koji se druži sa iskrenim prijateljem neguje plemeniti osmostruki put, razvija plemeniti osmostruki put? Tako što, monasi, monah neguje ispravno razumevanje, koje svoj koren ima u osami, hlađenju strasti, prestanku, a plod mu je napuštanje…  tako što neguje ispravnu koncentraciju, koja svoj koren ima u osami, hlađenju strasti, prestanku, a plod joj je napuštanje. Monasi, na taj način monah koji se druži sa iskrenim prijateljem neguje plemeniti osmostruki put.

50-55. Usavršenost u vrlini itd.

Monasi, baš kao što zora jeste najava, jeste vesnik izlaska sunca, isto tako, usavršenost u vrlini… usavršenost u želji… usavršenost u sopstvu… usavršenost u razumevanju… usavršenost u marljivosti… usavršenost u pomnoj pažnji [1] jeste za monaha najava, jeste vesnik pojavljivanja plemenitog osmostrukog puta. Kada je monah usavršen u pomnoj pažnji, može se očekivati da će on negovati plemeniti osmostruki put, razvijati plemeniti osmostruki put.

A kako to monah koji je usavršen u pomnoj pažnji neguje plemeniti osmostruki put, razvija plemeniti osmostruki put? Tako što, monasi, monah neguje ispravno razumevanje, koje svoj koren ima u osami, hlađenju strasti, prestanku, a plod mu je napuštanje…  tako što neguje ispravnu koncentraciju, koja svoj koren ima u osami, hlađenju strasti, prestanku, a plod joj je napuštanje. Monasi, na taj način monah koji je usavršen u pomnoj pažnji neguje plemeniti osmostruki put.


Beleška (Bhikkhu Bodhi)

[1] Komentar: "Usavršenost u vrlini" (sīlasampadā) jeste četvorovrsno pročišćenje vrline (doslednost u pridržavanja Pātimokkhe, obuzdanost čula, ispravna upotreba stvari koje monah poseduje i ispravno življenje (videti Vism 15-16; Ppn,  1:42). “Usavršenost u želji” (ćhandasampadā) jeste želja da se čini dobro (to jest ne egoistična želja, što je druga konotacija reči ćhanda). "Usaršenost u sopstvu" (attasampadā) jeste celovitost uma (sampannaćittatā ). Sve ove sutte su recitovane posebno, već prema ličnim sklonostima onih koji su njima bili podučavani. [Natrag]