Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya XLVI.11-20

Gilāna vaggo
Bolest

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


12. Paṭhamasūriyūpama sutta — Poređenje sa suncem (1)

Monasi, baš kao što zora jeste najava, jeste vesnik izlaska sunca, isto tako, pomna pažnja jeste za monaha najava, jeste vesnik pojavljivanja sedam elemenata probuđenja. Kada se monah druži sa iskrenim prijateljem, može se očekivati da će on negovati sedam elemenata probuđenja, razvijati sedam elemenata probuđenja.

A kako to monah koji se druži sa iskrenim prijateljem neguje sedam elemenata probuđenja, razvija sedam elemenata probuđenja? Tako što, monasi, monah neguje sabranost kao elemenat probuđenja, koji svoj koren ima u osami, hlađenju strasti, prestanku, a plod mu je napuštanje…  tako što neguje spokojstvo kao elemenat probuđenja, koji svoj koren ima u osami, hlađenju strasti, prestanku, a plod joj je napuštanje. Monasi, na taj način monah koji se druži sa iskrenim prijateljem neguje sedam elemenata probuđenja, razvija sedam elemenata probuđenja.

13. Dutiyasūriyūpama sutta — Poređenje sa suncem (2)

Monasi, baš kao što zora jeste najava, jeste vesnik izlaska sunca, isto tako, druženje sa iskrenim prijateljem jeste za monaha najava, jeste vesnik pojavljivanja sedam elemenata probuđenja. Kada se monah usavršen u pomnom razmatranju (yonisomanasikāro), može se očekivati da će on negovati sedam elemenata probuđenja, razvijati sedam elemenata probuđenja.

A kako to monah koji je usavršen u pomnom razmatranju neguje sedam elemenata probuđenja, razvija sedam elemenata probuđenja? Tako što, monasi, monah neguje sabranost kao elemenat probuđenja, koji svoj koren ima u osami, hlađenju strasti, prestanku, a plod mu je napuštanje…  tako što neguje spokojstvo kao elemenat probuđenja, koji svoj koren ima u osami, hlađenju strasti, prestanku, a plod joj je napuštanje. Monasi, na taj način monah koji je usavršen u pomnom razmatranju neguje sedam elemenata probuđenja, razvija sedam elemenata probuđenja.