Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLVII.20: Sedaka sutta

Samyutta nikāya XLVII.20

Sedaka sutta
U Sedaki
(2: Kraljica lepote)

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi živeo među narodom Sumbha. I to u blizini grada Sedake. Tu se Blaženi obrati monasina: "Monasi!"

"Da, gospodine", odgovoriše monasi.

A Blaženi nastavi. "Zamislite, monasi, veliku gomilu ljudi koja se okupi i uzvikuje: 'Kraljica lepote! Kraljica lepote!' I pretpostavite da na to kraljica lepote nešto prekrasno otpeva i odigra, tako da se potom okupi još veća gomila ljudi i počne da uzvikuje: 'Kraljica lepote peva! Kraljica lepote pleše!' A tuda prođe neki čovek, željan života i zaborava na smrt, željan zadovoljstva i prezirući bol. I oni ljudi mu kažu: 'Pogledajte je, gospodine. Morate uzeti posudu do vrha punu ulja i proneti je na glavi između gomile i kraljice lepote. Jedan čovek sa isukanim mačem će vas pratiti u stopu i ukoliko prospete i kap ulja smesta će vam odrubiti glavu.' Šta mislite, monasi. Hoće li taj čovek, ne obazirući se na onu posudu sa uljem, dopustiti da mu nešto spolja odvuče pažnju?"

"Ne, gospodine."

"Ispričao sam vam ovu parabolu da bih podcrtao značenje. Značenje ovoga: posuda do vrha ispunjena uljem predstavlja zapravo sabranost pažnje na telo. Tako treba sebe da vežbate. 'Razvijaćemo sabranost pažnje na telo. Praktikovaćemo je, dati joj potporu, ustaliti je, učvrstiti i njome ovladati.' Tako treba sebe da vežbate."