Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLVII.4: Sala sutta

Samyutta nikāya XLVII.4

Sāla sutta
U Sāli


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je prilikom Blaženi boravio u zemlji Kosala, u bramanskom selu Sāla. Tu se Blaženi ovako obrati monasima: "Monasi"

"Da, poštovani gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako reče:

"Monasi, one monahe koji su skoro zaređeni, koji nisu davno otišli u beskućnike, koji su nedavno prišli ovoj Dhammi i praksi, treba da obodrite, umirite i ustalite u razvijanju četiri temelja sabranosti pažnje. A koja to četiri?

'Hajdete, prijatelji, boravite i kontemplirajte telo kao telo, marljivi, jasno razumevajući i sabrani, bistrog uma, skoncentrisanog i ujedinjenog uma, kako biste videli telo onakvim kakvo ono zaista jeste. Boravite i kontemplirajte osećaj kao osećaj… kako biste videli osećaj onakvim kakav on zaista jeste. Boravite i kontemplirajte um kao um… kako biste videli um onakvim kakav on zaista jeste. Boravite i kontemplirajte objekte uma kao objekte uma… kako biste videli objekte uma onakvim kakvi oni zaista jesu.'

Monasi, oni monasi koji su učenici, koji nisu još dosegli vrhunac svog uma, koji borave u težnji ka nenadmašnoj sigurnosti od jarma: i oni borave i kontempliraju telo kao telo, marljivi, jasno razumevajući i sabrani, bistrog uma, skoncentrisanog i ujedinjenog uma, kako bi videli telo onakvim kakvo ono zaista jeste. I oni borave i kontempliraju osećaj kao osećaj… kako bi videli osećaj onakvim kakav on zaista jeste. I oni borave i kontempliraju um kao um… kako bi videli um onakvim kakav on zaista jeste. I oni borave i kontempliraju objekte uma kao objekte uma… kako bi videli objekte uma onakvim kakvi oni zaista jesu.

Monasi, oni monasi koji su arahanti, čije su nečistoće uklonjene, koji su proživeli svetački život, učinili ono što je trebalo učiniti, odložiti teret, dostigli svoj cilj, sasvim raskinuli okove egzistencije i potpuno su oslobođeni krajnjim znanjem: i oni borave i kontempliraju telo kao telo, marljivi, jasno razumevajući i sabrani, bistrog uma, skoncentrisanog i ujedinjenog uma, nevezani za telo. I oni borave i kontempliraju osećaj kao osećaj… nevezani za osećaj. I oni borave i kontempliraju um kao um… nevezani za um. I oni borave i kontempliraju objekte uma kao objekte uma… nevezani za objekte uma.

Monasi, one monahe koji su skoro zaređeni, koji nisu davno otišli u beskućnike, koji su nedavno prišli ovoj Dhammi i praksi, treba da obodrite, umirite i ustalite u razvijanju ova četiri temelja sabranosti pažnje.