Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLVII.8: Suda sutta

Samyutta nikāya XLVII.8

Sūda sutta
Kuvar


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


(1. Nesposoban kuvar)

Monasi, zamislite da glup, nesposoban, neuk kuvar ponudi kralja ili njegovog savetnika različitim vrstama karija – kiselim, gorkim, ljutim, slatkim, oporim, blagim ukusa, slanim, neslanim.

Monasi, taj neiskusan, neuvežban, neuk kuvar ne obraća pažnju na znak šta se njegovom gospodaru dopalo: „Taj kari se danas svideo mom gospodaru, poslužio se ovim, dobro je zahvatio od onoga, pohvalio je ovaj; ili kiseli kari se danas svideo mom gospodaru, poslužio se kiselim karijem, dobro je zahvatio od kiselog karija, pohvalio je kiseli kari; ili gorki kari… ili ljuti kari… ili opori kari… ili blagi kari… ili slani kari… ili neslani kari se danas svideo mom gospodaru… pohvalio je neslani kari.“

Takav neiskusan, neuvežban, neuk kuvar, monasi, ne dobija odeću na dar, ne dobija platu, ne dobija nagrade. A zašto? Zato što, monasi, takav neiskusan, neuvežban, neuk kuvar ne obraća pažnju na znak šta se njegovom gospodaru dopalo. Isto tako, monasi, ovde neki neiskusan, neuvežban, neuk monah boravi i kontemplira telo kao telo, marljiv, jasno razumevajući i sabran, odloživši sa strane gramzivost i odbojnost u odnosu na ovaj svet. I dok kontemplira telo kao telo, njegov um ne postaje skoncentrisan, mentalne nečistoće ne bivaju napuštene, on ne obraća pažnju na znak. [1] Boravi on i kontemplira osećaje kao osećaje… um kao um… objekte uma kao objekte uma, marljiv, jasno razumevajući i sabran, odloživši sa strane gramzivost i odbojnost u odnosu na ovaj svet. I dok kontemplira objekte uma kao objekte uma, njegov um ne postaje skoncentrisan, mentalne nečistoće ne bivaju napuštene, on ne obraća pažnju na znak.

Tako taj neiskusan, neuvežban, neuk monah ne osvaja prijatna boravišta još u ovome životu, niti osvaja sabranost i jasno razumevanje. A zašto? Zato, monasi, što taj neiskusan, neuvežban, neuk monah ne obraća pažnju na znak koji mu šalje sopstveni um.

(2. Sposoban kuvar)

Monasi, zamislite da mudar, sposoban, vešt kuvar ponudi kralja ili njegovog savetnika različitim vrstama karija – kiselim, gorkim, ljutim, slatkim, oporim, blagim, slanim, neslanim.

Monasi, taj mudar, sposoban, vešt kuvar obraća pažnju na znak šta se njegovom gospodaru dopalo: „Taj kari se danas svideo mom gospodaru… pohvalio je neslani kari.“

Takav mudar, sposoban, vešt kuvar, monasi, dobija odeću na dar, dobija platu, dobija nagrade. A zašto? Zato što, monasi, takav neiskusan, neuvežban, neuk kuvar obraća pažnju na znak šta se njegovom gospodaru dopalo. Isto tako, monasi, ovde neki mudar, sposoban, vešt monah boravi i kontemplira telo kao telo, marljiv, jasno razumevajući i sabran, odloživši sa strane gramzivost i odbojnost u odnosu na ovaj svet. I dok kontemplira telo kao telo, njegov um postaje skoncentrisan, mentalne nečistoće bivaju napuštene, on obraća pažnju na znak. Boravi on i kontemplira osećaje kao osećaje… um kao um… objekte uma kao objekte uma, marljiv, jasno razumevajući i sabran, odloživši sa strane gramzivost i odbojnost u odnosu na ovaj svet. I dok kontemplira objekte uma kao objekte uma, njegov um postaje skoncentrisan, mentalne nečistoće bivaju napuštene, on obraća pažnju na znak.

Tako taj mudar, sposoban, vešt monah osvaja prijatna boravišta još u ovome životu, osvaja sabranost i jasno razumevanje. A zašto? Zato, monasi, što taj mudar, sposoban, vešt monah obraća pažnju na znak koji mu šalje sopstveni um.


Beleška

[1] Nije u stanju da uoči i razume znak koji mu šalje sopstveni um u vezi sa koncentracijom ili uvidom. [Natrag]