Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLVIII.11-20: Mudutara vagga

Samyutta nikāya XLVIII.11-20

Mudutara vagga
Slabije od toga

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


11. Patilābha sutta

"Monasi, postoji ovih pet sposobnosti. Kojih pet? Sposobnost poverenja, sposobnost energičnosti, sposobnost svesnosti, sposobnost koncentracije, sposobnost mudrosti.

A šta je, monasi, sposobnost poverenja? Postoji slučaj kada monah, plemeniti učenik, poseduje poverenje, uveren je u Tathāgatino probuđenje. 'Zaista, Blaženi je potpuno i sopstvenim naporom probuđen, usavršen u znanju i ponašanju, sa dobrim odredištem, savršeni poznavalac ovoga sveta, nenadmašan kao savetnik onih ljudi sposobnih da budu podučeni, učitelj božanskim i ljudskim bićima, probuđen, blagosloven.' To se zove sposobnost poverenja.

A šta je, monasi, sposobnost energčnosti? Ona energičnost koju neko stiče na osnovu četiri ispravna napora. To se naziva sposobnošću energičnosti.

A šta je, monasi, sposobnost sabranosti? Ona sabranost koju neko stiče na osnovu četiri temelja sabranosti. To se naziva sposobnošću sabranosti.

A ta je, monasi, sposobnost koncentracije? Ovde, monasi, plemeniti učenik stiče koncentraciju, stiče usredsređenost uma na osnovu napuštanja objekta (vossaggārammanam karitvā). To se naziva sposobnošću koncentracije.

A šta je, monasi, sposobnost mudrosti? Ovde, monasi, plemeniti učenik je mudar, poseduje mudrost usmerenu ka nastajanju i nestajanju, koja je plemnita i prodorna, vodi do potpunog iskorenjivanja patnje. To se naziva sposobnošću mudrosti.

Monasi, postoji ovih pet sposobnosti."

12. Pathamasamkhitta sutta

"Monasi, postoji ovih pet sposobnosti. Kojih pet? Sposobnost poverenja… sposobnost mudrosti. Tih pet sposobnosti postoji.

Onaj ko je usavršio i upotpunio tih pet sposobnosti jeste arahant. Ako su one slabije od toga, onda je takav nepovratnik. Ako su još slabije, onda je jednom povratnik. Ako su još slabije, onda je onaj koji je "ušao u tok". Ako su još slabije, onda je sledbenik Dhamme (dhammānusārī). Ako su još slabije, onda je sledbenik vere (saddhānusārī)."

13. Dutiyasamkhitta sutta

"Monasi, postoji ovih pet sposobnosti. Kojih pet? Sposobnost poverenja… sposobnost mudrosti. Tih pet sposobnosti postoji.

Onaj ko je usavršio i upotpunio tih pet sposobnosti jeste arahant. Ako su one slabije od toga, onda je takav nepovratnik… jednom povratnik… onaj koji je "ušao u tok"… sledbenik Dhamme… sledbenik vere.

Tako, monasi, zahvaljujući razlici u sposobnostima postoji i razlika u plodovima. A zahvaljujući razlici u plodovima, postoje i razlike među ljudima."

14. Tatiyasamkhitta sutta

"Monasi, postoji ovih pet sposobnosti. Kojih pet? Sposobnost poverenja… sposobnost mudrosti. Tih pet sposobnosti postoji.

Onaj ko je usavršio i upotpunio tih pet sposobnosti jeste arahant. Ako su one slabije od toga, onda je takav nepovratnik… sledbenik vere.

Tako, monasi, onaj ko ih aktivira u potpunosti i uspeva u potpunosti, a onaj ko ih aktivira delimično i uspeva delimično. Tih pet sposobnosti nisu neplodne, tako vam kažem."

15. Pathamavitthāra sutta

"Monasi, postoji ovih pet sposobnosti. Kojih pet? Sposobnost poverenja… sposobnost mudrosti. Tih pet sposobnosti postoji.

Onaj ko je usavršio i upotpunio tih pet sposobnosti jeste arahant. Ako su one slabije od toga, onda takav dostiže nibbānu u intervalu. Ako su još slabije, onda takav dostiže nibbānu u trenutku dolaska. Ako su one još slabije od toga, onda takav dostiže nibbānu bez napora. Ako su one još slabije od toga, onda takav dostiže nibbānu uz napor. Ako su one još slabije od toga, onda takav sigurno putuje uzvodno, ka Akanittha svetu. Ako su one još slabije od toga, onda je takav "jednom povratnik". Ako su one još slabije od toga, onda je onaj koji je "ušao u tok". Ako su one još slabije od toga, onda je sledbenik Dhamme. Ako su one još slabije od toga, onda je sledbenik vere.