Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XV.11: Duggata sutta

Samyutta nikāya XV.11

Duggata sutta
Ophrvan nedaćama


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

Tu Blaženi reče: "Monasi, ovoj samsāri se ne može videti početak. Ne može se videti početna tačka lutanja i tumaranja bića opterećenih neznanjem, okovanih žudnjom. Kada vidite nekoga da je ophrvan nedaćama, da ga je zadesila nesreća, ovako bi trebalo da zaključite: 'I mi smo doživeli upravo ovakve stvari tokom ovoga dugog, dugog vremena.' A zašto? Zato, monasi, što se ovoj sāmsari ne može videti početak. Ne može se videti početna tačka lutanja i tumaranja bića opterećenih neznanjem, okovanih žudnjom. Toliko ste dugo, monasi, doživljavali patnju, bol i nesreću, punili groblja. I to je dovoljno da osetite gađenje prema svim tvorevinama (sankhara), dovoljno da ugasite svaku strast prema njima, dovoljno da postanete od njih slobodni.