Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXII.2: Devadaha sutta

Samyutta nikāya XXII.2

Devadaha sutta
U Devadahi

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u plemenu Sakja, u gradu Devadaha. Onda velik broj monaha koji se zaputio u jednu udaljenu oblast dođoše do Blaženog i, pošto su stigli i poklonili mu se, sedoše sa strane. Dok su tako sedeli, rekoše oni Blaženome: "Gospodine, želimo da odemo u jednu udaljenu oblast i da tamo boravimo."

"Jeste li o tome obavestili Sāriputtu?"

"Ne, gospodine, nismo obavestili poštovanog Sāriputtu."

"Obavestite Sāriputtu. Sāriputta je mudar, velika je pomoć monasima koji su njegovi saputnici u svetačkom životu."

"Kako vi kažete, gospodine", odgovoriše monasi.

U to vreme poštovani Sāriputta sedeo je pod jednim drvetom, ne mnogo daleko od Blaženog. Onda monasi, obradovini i saglasni sa rečima Blaženog, ustadoše sa svojih sedišta — pokloniše se Blaženom i obišavši ga tako da im ostane sa desne strane — otidoše do poštovanog Sāriputte. Kad su stigli, izmeniše učtive pozdrave sa njim. Pošto su razmenili prijateljske pozdrave i učtivosti, sedoše sa strane. Dok su tako sedeli, rekoše poštovanom Sāriputti: "Prijatelju Sāriputta, želimo da odemo u jednu udaljenu oblast i da tamo boravimo. Već smo o tome obavestili Učitelja."

"Prijatelji, u stranoj zemlji postoje mudri plemići i sveštenici, domaćini i askete — jer ljudi su tamo mudri i pronicljivi — koji će pitati monaha: 'Koje je učenje tvoga učitelja? Čemu on podučava?' Jeste li dobro saslušali učenje — dobro ga razumeli, pridržavali ga se, razmatrali ga, pronikli u njega uz pomoć uvida — tako da odgovarajući na takvo pitanje govorite u skladu sa onim što je rekao Blaženi; nećete pogrešno tumačiti Blaženog, već ćete odgovarati u skladu sa Dhammom, tako da svako onaj čije je razmišljanje u skladu sa Dhammom neće imati osnova da vas kritikuje?"

"Došli bismo i iz velike daljine samo da čujemo objašnjenje ovih reči u prisustvu poštovanog Sāriputte. Bilo bi dobro ako bi nas poštovani Sāriputta prosvetlio u pogledu njihovog značenja."

"U tom slučaju, prijatelji, slušajte i dobro zapamtite. A ja ću govoriti."

"Kako kažeš, prijatelju", odgovoriše monasi.

I poštovani Sāriputta reče: "Prijatelji, u stranoj zemlji postoje mudri plemići i sveštenici, domaćini i askete — jer ljudi su tamo mudri i pronicljivi — koji će pitati monaha: 'Koje je učenje tvoga učitelja? Čemu on podučava?'

Kada vas tako pitaju, treba da odgovorite: 'Naš učitelj podučava obuzdavanju strasti i želje.'

Kad tako odgovorite, može biti mudrih plemića i sveštenika, domaćina i asketa… koji će vas dalje ispitivati: 'Za čime tvoj učitelj podučava obuzdavanju strasti i želje?' 

Kada vas tako pitaju, treba da odgovorite: 'Naš učitelj podučava obuzdavanju strasti i želje za oblikom… za osećajem… za opažajem… za izrazima volje. Naš učitelj podučava obuzdavanju strasti i želje za svešću.'

Kad tako odgovorite, može biti mudrih plemića i sveštenika, domaćina i asketa… koji će vas dalje ispitivati: 'Kakvu opasnost u svemu tome uviđa tvoj učitelj, kad podučava obuzdavanju strasti i želje za oblikom… za osećajem… za opažajem… za izrazima volje. Kakvu opasnost u svemu tome uviđa tvoj učitelj, kad podučava obuzdavanju strasti i želje za svešću?'

Kada vas tako pitaju, treba da odgovorite: 'Kad neko nije oslobođen strasti, želje, ljubavi, žeđi, groznice i žudnje za oblikom, tada se iz svake promene i menjanja tog oblika rađa tuga, jadikovanje, bol, jad i očaj. Kad neko nije oslobođen strasti… za osećajem… za opažajem… za izrazima volje… Kad neko nije oslobođen strasti, želje, ljubavi, žeđi, groznice i žudnje za svešću, tada se iz svake promene i menjanja te svesti rađa tuga, jadikovanje, bol, jad i očaj. Uviđajući tu opasnost, moj učitelj podučava obuzdavanju strasti i želje za oblikom… za osećajem… za opažajem… za izrazima volje. Uviđajući tu opasnost, moj učitelj podučava obuzdavanju strasti i želje za svešću.'

Kad tako odgovorite, može biti mudrih plemića i sveštenika, domaćina i asketa… koji će vas dalje ispitivati: 'I kakvu korist vidi tvoj učitelj kad podučava obuzdavanju strasti i želje za oblikom… za osećajem… za opažajem… za izrazima volje. Kakvu korist vidi tvoj učitelj kad podučava obuzdavanju strasti i želje za svešću?'

Kada vas tako pitaju, treba da odgovorite: 'Kada je neko oslobođen strasti, želje, ljubavi, žeđi, groznice i žudnje za oblikom, tada se iz svake promene i menjanja tog oblika ne rađa bilo kakva tuga, jadikovanje, bol, jad i očaj. Kad je neko oslobođen strasti… za osećajem… za opažajem… za izrazima volje… Kad je neko oslobođen strasti, želje, ljubavi, žeđi, groznice i žudnje za svešću, tada se iz svake promene i menjanja te svesti ne rađa bilo kakva tuga, jadikovanje, bol, jad i očaj. Uviđajući tu korist, moj učitelj podučava obuzdavanju strasti i želje za oblikom… za osećajem… za opažajem… za izrazima volje. Uviđajući tu korist, moj učitelj podučava obuzdavanju strasti i želje za svešću.'

Prijatelji, ako bi onaj ko je prisvojio i razvija štetne mentalne osobine imao prijatno boravište ovde i sada — bez ikakve pretnje, bez očajanja, bez grozničavosti — i posle razlaganja tela, posle smrti bi mogao očekivati dobro odredište, onda Blaženi ne bi zagovarao napuštanje štetnih mentalnih osobina. Ali zato što onaj ko je prisvojio i razvija štetne mentalne osobine ima mučno boravište ovde i sada — sa mnogo pretnji, mnogo očajanja, mnogo grozničavosti — i posle razlaganja tela, posle smrti može očekivati loše odredište, zato Blaženi zagovara napuštanje štetnih mentalnih osobina

Ako bi onaj ko je prisvojio i razvija povoljne mentalne osobine imao mučno boravište ovde i sada — sa mnogo pretnji, mnogo očajanja, mnogo grozničavosti — i posle razlaganja tela, posle smrti bi mogao očekivati loše odredište, onda Blaženi ne bi zagovarao prisvajanje povoljnih mentalnih osobina. Ali zato što onaj ko je prisvojio i razvija povoljne mentalne osobine ima dobro boravište ovde i sada — bez ikakve pretnje, bez očajanja, bez grozničavosti — i posle razlaganja tela, posle smrti može očekivati dobro odredište, zato Blaženi zagovara prisvajanje povoljnih mentalnih osobina

Tako reče poštovani Sāriputta. Zadovoljni, monasi se obradovaše Sāriputtinim rečima.